Activiteiten Kleuters

Voor elke activiteit op de iPad gelden de volgende eindtermen/competenties

Co1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren
CO5 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving
Co6 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving
...en indien de leerkracht een correcte introductie geeft:
Co1 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doordachte manier.

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may contain articles.

Subcategories