There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may contain articles.

Subcategories

Activiteit eerste graad

1. Leerlingen vinden het leuk om met Photo Booth een foto te nemen van zichtzelf, die te vervormen etc.

Eindtermen: CO3 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om hun eigen ideeën creatief vorm te geven

2. Zet een aantal rekenaps op bord (zie HIER) en laat de leerlingen zelf kiezen welk programma ze gaan gebruiken om te oefenen, leer ze dat alles aps alfabetisch staan

Eindtermen Co5 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving
                    Co2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doordachte manier.

Co1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren
CO5 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving
Co6 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving
...en indien de leerkracht een correcte introductie geeft:
Co1 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doordachte manier.